Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña519-2,63%55,15%-0,37%2.843-6,10%22.536-4,00%
Lugo53-10,17%5,63%-0,51%396-5,11%3.144-5,27%
Pontevedra3690,27%39,21%0,88%1.726-0,76%18.054-0,53%
Total 941 -1,98% 100,00% 0,00% 4.965 -4,23% 43.734 -2,69%