Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de enmalle por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.081-1,19%52,68%0,08%3.788-4,35%35.771-0,92%
Lugo69-6,76%3,36%-0,20%460-4,82%3.818-4,62%
Pontevedra902-1,10%43,96%0,11%2.587-1,14%32.301-0,70%
Total 2.052 -1,35% 100,00% 0,00% 6.835 -3,19% 71.890 -1,02%