Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor492,39%4,70340,6900,00
De 0 a 50 CV1.68281,97%6,563.4552,0541.67324,78
De 50 a 100 CV23511,45%10,861.9348,2317.93576,32
De 100 a 150 CV592,88%12,9278813,367.448126,25
Máis de 150 CV271,32%14,3562523,144.833179,00
Total 2.052 100,00% 7,29 6.835 3,33 71.890 35,03