Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.90192,64%6,784.3682,3056.72629,84
De 12 a 18 m1517,36%13,702.46716,3415.164100,42
Total 2.052 100,00% 7,29 6.835 3,33 71.890 35,03