Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.2070,25%49,43%0,30%2.2004,97%29.06615,84%
Lugo472,17%1,92%0,05%2264,82%2.0785,03%
Pontevedra1.188-1,08%48,65%-0,35%1.9757,21%30.76911,06%
Total 2.442 -0,37% 100,00% 0,00% 4.401 5,96% 61.913 13,03%