Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1164,75%4,77790,6800,00
De 0 a 50 CV2.16588,66%5,823.0471,4148.04322,19
De 50 a 100 CV1315,36%10,379197,029.70674,09
De 100 a 150 CV220,90%12,1322910,432.804127,45
Máis de 150 CV80,33%13,2812715,831.360170,00
Total 2.442 100,00% 6,10 4.401 1,80 61.913 25,35