Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1294,19%4,75860,6700,00
De 0 a 50 CV2.63485,49%6,024.2541,6160.23022,87
De 50 a 100 CV2357,63%10,921.9588,3317.95576,40
De 100 a 150 CV581,88%12,7975813,077.295125,78
Máis de 150 CV250,81%14,7462525,014.553182,12
Total 3.081 100,00% 6,54 7.681 2,49 90.033 29,22