Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza200,82%5,05180,8937018,50
2 licenzas33913,88%5,103060,906.10718,02
3 licenzas69728,54%5,387711,1113.52819,41
4 licenzas69828,58%6,251.3391,9219.24227,57
5 licenzas68828,17%7,191.9672,8622.66632,94
Total 2.442 100,00% 6,10 4.401 1,80 61.913 25,35