Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de nasas por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.557-0,64%50,54%0,21%4.3282,10%44.83410,26%
Lugo75-1,32%2,43%-0,01%471-10,69%3.924-2,47%
Pontevedra1.449-1,50%47,03%-0,21%2.8825,15%41.2759,19%
Total 3.081 -1,06% 100,00% 0,00% 7.681 2,32% 90.033 9,15%