Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.96763,84%5,211.8290,9338.18319,41
De 1,5 a 10 GT96231,22%8,133.3243,4536.35537,79
De 10 a 25 GT1364,41%13,391.94314,2912.96195,30
De 25 a 100 GT160,52%15,8858536,582.535158,44
Total 3.081 100,00% 6,54 7.681 2,49 90.033 29,22