Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.93095,10%6,175.1971,7775.02925,61
De 12 a 18 m1514,90%13,722.48416,4515.00599,37
Total 3.081 100,00% 6,54 7.681 2,49 90.033 29,22