Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de enmalle
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Miños960-1,13%46,15%0,09%5.184-2,46%44.943-1,08%
Raeira20,00%0,10%0,00%270,00%2680,00%
Trasmallos1.029-1,44%49,47%-0,05%2.7950,45%31.8776,54%
Vetas825-2,71%39,66%-0,56%4.476-3,19%37.439-0,78%
Volantillas10,05%0,05%1970
Volantíns30,00%0,14%0,00%250,00%2420,00%
Xeito427-0,23%20,53%0,23%7998,37%10.88116,35%
Enmalle 2.080 -1,33% 100,00% 0,00% 7.060 0,03% 72.634 4,39%