Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña533-0,56%55,52%0,32%3.028-1,56%23.475-0,14%
Lugo59-3,28%6,15%-0,14%418-11,97%3.319-2,90%
Pontevedra368-1,60%38,33%-0,18%1.739-1,48%18.150-1,94%
Total 960 -1,13% 100,00% 0,00% 5.184 -2,46% 44.943 -1,08%