Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.92392,45%6,814.4762,3356.92729,60
De 12 a 18 m1577,55%13,732.58416,4615.708100,05
Total 2.080 100,00% 7,33 7.060 3,39 72.634 34,92