Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3577,78%7,651042,9694026,86
De 50 a 100 CV920,00%10,77667,3671078,89
Máis de 150 CV12,22%14,502828,14175175,00
Total 45 100,00% 8,42 198 4,40 1.825 40,56