Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor622,98%4,70420,6800,00
De 0 a 50 CV1.68480,96%6,593.5172,0941.12724,42
De 50 a 100 CV24611,83%10,912.0458,3118.87476,72
De 100 a 150 CV602,88%12,8579513,257.570126,17
Máis de 150 CV281,35%14,4866123,615.063180,83
Total 2.080 100,00% 7,33 7.060 3,39 72.634 34,92