Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de enmalle
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Miños973-3,85%45,68%-0,21%5.313-5,21%45.452-5,35%
Raeira20,00%0,09%0,00%270,00%268-0,37%
Trasmallos1.057-2,76%49,62%0,33%2.837-4,83%30.295-3,99%
Vetas865-5,26%40,61%-0,80%4.682-4,66%38.249-5,42%
Xeito435-1,81%20,42%0,33%742-0,84%9.455-1,12%
Enmalle 2.130 -3,40% 100,00% 0,00% 7.110 -5,37% 69.842 -4,92%