Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3378,57%-5,71%7,62972,9386426,17
De 50 a 100 CV819,05%-11,11%10,73617,6563479,25
Máis de 150 CV12,38%0,00%14,502828,14175175,00
Total 42 100,00% -6,67% 8,38 186 4,43 1.673 39,82