Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña530-4,16%54,47%-0,17%2.985-4,98%22.810-6,26%
Lugo67-4,29%6,89%-0,03%532-10,07%3.803-11,00%
Pontevedra376-3,34%38,64%0,20%1.796-4,06%18.839-2,97%
Total 973 -3,85% 100,00% 0,00% 5.313 -5,21% 45.452 -5,35%