Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de enmalle por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.103-3,25%51,78%0,08%3.897-4,50%33.388-4,73%
Lugo80-9,09%3,76%-0,24%581-16,79%4.324-18,60%
Pontevedra947-3,07%44,46%0,15%2.632-3,75%32.130-2,92%
Total 2.130 -3,40% 100,00% 0,00% 7.110 -5,37% 69.842 -4,92%