Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1265,92%-3,82%4,65770,6100,00
De 0 a 50 CV1.65277,56%-2,19%6,493.3532,0336.40022,03
De 50 a 100 CV26012,21%-8,77%10,962.1888,4119.99376,90
De 100 a 150 CV632,96%-11,27%12,7985813,617.974126,58
Máis de 150 CV291,36%0,00%14,4963521,905.474188,76
Total 2.130 100,00% -3,40% 7,22 7.110 3,34 69.842 32,79