Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de marisqueo
Datos mediosBuquesEsloraArqueoPotencia
VarMetrosVarGTVarCVVar
Endeño remolcado3409,490,005,970,0064,270,00
Marisqueo desde embarcación2.601-205,260,000,990,0014,71-0,99
Navalla e longueirón21755,290,020,990,0217,440,05
Orella de mar42-14,930,000,790,0014,540,15
Ourizo17055,51-0,011,16-0,0118,29-0,06
Percebe602-66,22-0,041,77-0,0224,28-0,01
Rastro camarón259-45,48-0,011,07-0,0117,06-0,05
Rastro vieira200-18,64-0,054,34-0,0742,66-0,72
Rastro Voland. Zambu. Ostra3406,140,001,530,0014,130,00
Artes de marisqueo3.270-245,63-0,011,35-0,0118,22-0,79