Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de marisqueo
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Endeño remolcado340,00%1,04%0,01%2030,00%2.1850,00%
Marisqueo desde embarcación2.601-0,76%79,54%-0,03%2.580-1,18%38.267-6,99%
Navalla e longueirón2172,36%6,64%0,20%2154,66%3.7842,63%
Orella de mar42-2,33%1,28%-0,02%33-1,87%611-1,29%
Ourizo1703,03%5,20%0,19%1982,48%3.1092,69%
Percebe602-0,99%18,41%-0,05%1.067-2,34%14.615-1,02%
Rastro camarón259-1,52%7,92%-0,06%277-2,77%4.419-1,81%
Rastro vieira200-0,50%6,12%0,01%868-2,04%8.531-2,15%
Rastro Voland. Zambu. Ostra340,00%1,04%0,01%520,00%4810,00%
Artes de marisqueo3.270-0,73%100,00%0,00%4.418-1,44%59.563-4,86%