Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con percebe por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña456-1,30%75,75%-0,24%778-3,18%10.452-1,42%
Lugo240,00%3,99%0,04%1110,00%8730,00%
Pontevedra1220,00%20,27%0,20%1780,00%3.2910,02%
Total602-0,99%100,00%0,00%1.067-2,34%14.615-1,02%