Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor47914,65%-1,84%4,722890,6000,00
De 0 a 50 CV2.64080,73%-0,41%5,543.1461,1946.96117,79
De 50 a 100 CV1314,01%-1,50%10,138316,359.84675,16
De 100 a 150 CV140,43%0,00%10,691037,361.766126,14
Máis de 150 CV60,18%-25,00%11,29498,21990165,00
Total3.270100,00%-0,73%5,634.4181,3559.56318,22