Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.764-1,18%53,94%-0,24%2.330-1,95%27.341-1,15%
Lugo290,00%0,89%0,01%118-0,13%935-3,21%
Pontevedra1.477-0,20%45,17%0,24%1.970-0,91%31.288-7,93%
Total3.270-0,73%100,00%0,00%4.418-1,44%59.563-4,86%