Permisos de marisqueo a pé 2015

Tipos de permiso. Desglose por tramos de idade
 Menor ou igual que 20 anosDe 21 a 30 anosDe 31 a 40 anosDe 41 a 50 anosDe 51 a 60 anosMáis de 60 anosTotal
Xeral51575411.0131.2524813.449
Percebe131699910436340
Navalla e Longueirón0010001
Poliquetos00121310136
TOTAL61886231.1251.3665183.826