Permisos de marisqueo a pé 2015

Zonas de produción. Desglose por tramos de idade
 Menor ou igual que 20 anosDe 21 a 30 anosDe 31 a 40 anosDe 41 a 50 anosDe 51 a 60 anosMáis de 60 anosTotal
Zona I - Vigo0236114120079504
Zona II - Pontevedra0206012116267430
Zona III - Arousa1803015595571901.688
Zona IV - Muros0166912019185481
Zona V - Fisterra07718261371
Zona VI - Costa da Morte01644568732235
Zona VII - Coruña-Ferrol42364839134299
Zona VIII - Cedeira02717261062
Zona IX - Mariña11101026856
TOTAL61886231.1251.3665183.826