Permisos de marisqueo a pé 2015

Tipos de permiso. Desglose por xénero
 
 HomesMulleresTotal
%%%
Xeral63374,82%2.81694,50%3.44990,15%
Percebe18121,39%1595,34%3408,89%
Navalla e Longueirón00,00%10,03%10,03%
Poliquetos323,78%40,13%360,94%
TOTAL846100,00%2.980100,00%3.826100,00%