Permisos de marisqueo a pé 2015

Tipos de permiso. Evolución do número de permisos desde 2011
 20112012201320142015
Xeral3.5613.5483.5133.3673.449
Percebe367368350343340
Navalla e Longueirón11111
Poliquetos4137393736
TOTAL3.9703.9543.9033.7483.826