Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor90,96%5,0690,9800,00
De 0 a 50 CV65970,03%7,511.9242,9217.61526,73
De 50 a 100 CV19821,04%11,151.7308,7415.33577,45
De 100 a 150 CV515,42%13,0570813,886.451126,50
Máis de 150 CV242,55%14,6559524,784.333180,55
Total 941 100,00% 8,73 4.965 5,28 43.734 46,48