Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con miños por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m80785,76%7,892.7013,3530.08637,28
De 12 a 18 m13414,24%13,792.26416,9013.649101,86
Total 941 100,00% 8,73 4.965 5,28 43.734 46,48