Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con miños por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo114-0,87%12,11%0,14%541-0,28%6.026-0,17%
Zona II - Pontevedra140-0,71%14,88%0,19%563-1,19%6.593-1,18%
Zona III - Arousa2100,00%22,32%0,44%922-6,82%8.685-4,06%
Zona IV - Muros113-3,42%12,01%-0,18%417-10,39%3.655-4,74%
Zona V - Fisterra63-4,55%6,70%-0,18%514-5,15%3.445-5,15%
Zona VI - Costa da Morte961,05%10,20%0,31%879-1,37%5.4810,68%
Zona VII - Coruña-Ferrol96-2,04%10,20%-0,01%495-4,35%4.606-2,94%
Zona VIII - Cedeira48-4,00%5,10%-0,11%211-4,04%1.851-3,97%
Zona IX - Mariña lucense61-10,29%6,48%-0,60%424-5,26%3.393-5,70%
Total 941 -1,98% 100,00% 0,00% 4.965 -4,23% 43.734 -2,69%