Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con percebe por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT32256,69%5,383261,017.65823,78
De 1,5 a 10 GT24442,96%7,496762,778.57735,15
De 10 a 25 GT20,35%12,892411,9517487,00
Total 568 100,00% 6,31 1.025 1,81 16.409 28,89