Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña200,00%44,44%-1,01%74-2,26%6661,52%
Pontevedra254,17%55,56%1,01%1242,59%1.1594,23%
Total 45 2,27% 100,00% 0,00% 198 0,73% 1.825 3,22%