Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT715,56%5,9181,0913719,56
De 1,5 a 10 GT3680,00%8,591494,141.44840,23
De 10 a 25 GT12,22%14,001313,456565,00
De 25 a 100 GT12,22%14,502828,14175175,00
Total 45 100,00% 8,42 198 4,40 1.825 40,56