Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza151,13%4,80110,721097,23
2 licenzas26620,08%5,102190,823.73514,04
3 licenzas42632,15%5,093740,886.86216,11
4 licenzas36727,70%5,574931,348.06521,98
5 licenzas25118,94%6,837412,958.41533,52
Total 1.325 100,00% 5,55 1.838 1,39 27.185 20,52