Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1068,00%4,71630,5900,00
De 0 a 50 CV1.17688,75%5,381.2501,0622.55119,18
De 50 a 100 CV241,81%10,982259,391.81075,40
De 100 a 150 CV120,91%12,9915112,561.554129,54
Máis de 150 CV70,53%15,0114921,321.270181,45
Total 1.325 100,00% 5,55 1.838 1,39 27.185 20,52