Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.15687,25%5,141.0170,8819.29816,69
De 1,5 a 10 GT14410,87%7,323702,574.80733,38
De 10 a 25 GT231,74%14,3938716,842.787121,16
De 25 a 100 GT20,15%16,606431,89294147,00
Total 1.325 100,00% 5,55 1.838 1,39 27.185 20,52