Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.30298,26%5,391.4081,0824.39318,73
De 12 a 18 m231,74%14,7942918,672.793121,42
Total 1.325 100,00% 5,55 1.838 1,39 27.185 20,52