Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con nasa de nécora por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor864,99%-1,15%4,70550,6400,00
De 0 a 50 CV1.47285,33%1,38%5,822.1121,4329.22519,85
De 50 a 100 CV1307,54%0,00%10,639567,369.78075,23
De 100 a 150 CV281,62%0,00%12,4532111,483.586128,07
Máis de 150 CV90,52%0,00%13,4614015,521.730192,22
Total1.725100,00%1,11%6,273.5842,0844.32125,69