Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor282,75%0,00%5,01210,7700,00
De 0 a 50 CV67466,21%0,75%7,562.0613,0617.29225,66
De 50 a 100 CV23022,59%-1,29%11,282.0548,9317.90777,86
De 100 a 150 CV595,80%-1,67%13,0987014,757.473126,67
Máis de 150 CV272,65%0,00%14,8262923,315.194192,37
Total1.018100,00%0,10%8,855.6355,5447.86647,02