Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña563-0,53%55,30%-0,35%3.200-1,41%24.541-0,47%
Lugo720,00%7,07%-0,01%5680,00%4.2420,00%
Pontevedra3831,06%37,62%0,36%1.8670,08%19.084-0,53%
Total1.0180,10%100,00%0,00%5.635-0,78%47.866-0,45%