Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con miños por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo1242,48%12,18%0,28%6062,26%6.5840,77%
Zona II - Pontevedra146-3,95%14,34%-0,60%548-3,53%6.479-3,40%
Zona III - Arousa2142,88%21,02%0,57%1.0731,75%9.4330,60%
Zona IV - Muros1200,00%11,79%-0,01%5191,70%3.8451,94%
Zona V - Fisterra774,05%7,56%0,29%6493,47%4.2225,56%
Zona VI - Costa da Morte98-3,92%9,63%-0,40%829-8,12%5.668-4,54%
Zona VII - Coruña-Ferrol102-0,97%10,02%-0,11%553-1,59%4.832-2,09%
Zona VIII - Cedeira560,00%5,50%-0,01%259-1,70%2.282-0,74%
Zona IX - Mariña lucense810,00%7,96%-0,01%6000,00%4.5220,00%
Total1.0180,10%100,00%0,00%5.635-0,78%47.866-0,45%