Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con miños por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT21120,73%-1,40%5,231780,842.95113,99
De 1,5 a 10 GT64363,16%0,63%8,792.7004,2027.71143,10
De 10 a 25 GT14314,05%0,70%13,422.07514,5113.95297,56
De 25 a 100 GT212,06%-4,55%15,6768332,533.253154,90
Total1.018100,00%0,10%8,855.6355,5447.86647,02