Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza231,59%-20,69%4,51170,761737,52
2 licenzas27919,32%1,82%4,851750,632.2878,20
3 licenzas42329,29%-3,20%4,852840,674.1499,81
4 licenzas40327,91%0,25%5,254641,156.49016,10
5 licenzas31621,88%-1,56%6,347682,438.10725,65
Total1.444100,00%-1,30%5,281.7091,1821.20514,69