Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor28219,53%-1,05%4,731680,6000,00
De 0 a 50 CV1.11377,08%-1,24%5,139720,8716.20414,56
De 50 a 100 CV312,15%-6,06%10,832839,122.33675,34
De 100 a 150 CV120,83%0,00%12,9314812,321.554129,54
Máis de 150 CV60,42%0,00%15,4213923,141.111185,17
Total1.444100,00%-1,30%5,281.7091,1821.20514,69