Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.28989,27%-1,30%4,858480,6613.65110,59
De 1,5 a 10 GT1298,93%-0,77%7,803923,044.44234,44
De 10 a 25 GT231,59%0,00%14,2438016,522.657115,54
De 25 a 100 GT30,21%-25,00%16,238929,70454151,33
Total1.444100,00%-1,30%5,281.7091,1821.20514,69