Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.41798,13%-1,25%5,111.2300,8717.99512,70
De 12 a 18 m271,87%-3,57%14,4447917,743.210118,91
Total1.444100,00%-1,30%5,281.7091,1821.20514,69