Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña566-0,70%55,65%-0,06%3.246-0,12%24.6570,39%
Lugo72-1,37%7,08%-0,06%568-1,25%4.242-2,03%
Pontevedra379-0,26%37,27%0,12%1.866-1,07%19.1850,39%
Total1.017-0,59%100,00%0,00%5.680-0,55%48.0830,17%